Windpark Bouwdokken wil omwonenden, en in het bijzonder kinderen, graag betrekken bij het windpark. Daarom is in mei 2018 het lespakket www.laatmaarwaaienindeklas.nl voor groepen 6, 7 en 8 gelanceerd. Het pakket bestaat uit 3 lessen, een docentenhandleiding en is te gebruiken via het digibord. Elke les is een combinatie van een filmpje, een informatieblad en een werkblad. Het lespakket sluit goed aan bij de in april 2018 geopende tentoonstelling ‘Laat maar waaien, van stormvogel tot Windpark Bouwdokken’. 
In mei 2018 is er ook de interactieve fietsroute ‘Met de stroom mee’ en de duurzame parelroute op de Bouwdokken geopend. In alle onderdelen staat de relatie tussen natuur en duurzame (wind)energie centraal.

Traject Agenda

De windturbines zijn gereed en leveren duurzame stroom. Bekijk hier de bouw.

Primeur voor groep 6 van OBS De Golfslag: wethouder Melse en Karel de Dreu gaven samen de eerste les van 'Laat maar… https://t.co/jbjkJ4Trnm

Nieuws