Aanleg netaansluiting

Om Windpark Bouwdokken aan te sluiten op het landelijke elektriciteitsnet is er een kabelverbinding nodig. Deze kabel loopt vanaf het windpark tot het bijna 30 km verderop gelegen transformatorstation van TenneT in Goes – de Poel.  Het merendeel van de kabelverbinding wordt aangelegd via open ontgravingen in zogeheten ‘sleuven’, op circa 1,0 meter diepte. Wegen en waterkeringen worden gepasseerd middels gestuurde boringen.

08-11-2016: Het intredepunt van de eerste gestuurde boring in Kamperland (kruising Oostwestweg en Krommeweg).
Het uittredepunt van dezelfde boring.