Transport en installatie windturbines

Transporten van mastdelen via het water
Vanaf begin juli komen er transporten uit Zweden Landskrona met mastdelen via het water aan bij de nabijgelegen loswal aan de Noordland Binnenhaven op de Neeltje Jans. Per schip worden er 3 complete torens in delen vervoerd.

Gondels en rotorbladen komen via de weg
Met grote vrachtwagens komen de gondels in delen aan bij de voormontageplaats in het windpark. De rotorbladen worden in 2 delen gedurende de nacht vervoerd, om het verkeer niet te belasten. Op de voormontageplaats worden de 2 onderdelen van een rotorblad gemonteerd tot een compleet rotorblad met een lengte van 60 m.  Een complete gondel met rotorbladen weegt ongeveer hetzelfde als 500 personenauto’s.

Indrukwekkend hijswerk van mastdelen, gondel en rotorbladen
Op de turbinelocatie worden de 5 losse torendelen over de omvormer en schakelkasten geïnstalleerd. Vanaf de voormontageplaats gaan de rotor en de gondel met een speciaal voertuig (SPMT) naar de juiste turbinelocatie. De gondel (het machinehuis) wordt op de toren geïnstalleerd. Vervolgens worden de generator en de hub geplaatst, waarmee de gondel compleet is. De 3 rotorbladen worden per stuk gehesen en aan de hub gemonteerd. Dit proces herhaalt zich voor de overige windturbines.

Eerste complete turbine op 23 augustus  geïnstalleerd.
Er is in totaal ruim 900 ton aan mastdelen, gondel en rotorbladen op de al eerder gereedgekomen fundering geplaatst. De windturbine heeft een tiphoogte (mast met rotorblad) van 162,5 m. Eén windturbine wekt voldoende elektriciteit op voor het verbruik van  zo’n 5.250 huishoudens.

Windpark Bouwdokken wekt vanaf begin 2018 stroom op
In de komende maanden worden de turbines volledig gebouwd. Daarna zal het live testen en in gebruik nemen van de windturbines plaatsvinden. Het gehele park is naar verwachting begin 2018 operationeel.

De eerste complete windturbine (Enercon E126, 4,2 MW, tiphoogte 162,5 m)
Voormontage aan de gondel
Installatiewerkzaamheden aan de gondel