Transport en installatie torendelen

Vanaf  juli 2017 komen er transporten uit Zweden Landskrona met mastdelen via het water aan bij de nabijgelegen loswal aan de Noordland Binnenhaven op de Neeltje Jans. Per schip worden er 3 complete torens in delen vervoerd. Op de turbinelocatie worden de 5 losse torendelen over de omvormer en schakelkasten geïnstalleerd.

Transport en installatie gondels en rotorbladen

De gondels en rotorbladen komen via de weg. Met grote vrachtwagens komen de gondels in delen aan bij de voormontageplaats in het windpark. De rotorbladen worden in 2 delen gedurende de nacht vervoerd, om het verkeer niet te belasten. Op de voormontageplaats worden de 2 onderdelen van een rotorblad gemonteerd tot een compleet rotorblad met een lengte van 60 m.  Een complete gondel met rotorbladen weegt ongeveer hetzelfde als 500 personenauto’s. Vanaf de voormontageplaats gaan de rotor en de gondel met een speciaal voertuig (SPMT) naar de juiste turbinelocatie. De gondel (het machinehuis) wordt op de toren geïnstalleerd. Vervolgens worden de generator en de hub geplaatst, waarmee de gondel compleet is. De 3 rotorbladen worden per stuk gehesen en aan de hub gemonteerd.

Er is in totaal ruim 900 ton aan mastdelen, gondel en rotorbladen op de al eerder gereedgekomen fundering geplaatst. De windturbine heeft een tiphoogte (mast met rotorblad) van 162,5 m.  Alle windturbines zijn inmiddels geïnstalleerd. Momenteel worden de turbines getest, waarna de turbines in gebruik worden genomen.

De eerste complete windturbine (Enercon E126, 4,2 MW, tiphoogte 162,5 m)
Voormontage aan de gondel
Installatiewerkzaamheden aan de gondel