Transformatorstation

Om de opgewekte elektriciteit van Windpark Bouwdokken zo efficiënt mogelijk te transporteren naar de aansluiting op het landelijk elektriciteitsnet van TenneT in Goes-De Poel, wordt de spanning in het transformatorstation in het windpark verhoogd naar 150.000 Volt.

Het transformatorstation bevat zowel de transformator als een schakelinstallatie waarop de kabels van het windpark worden aangesloten.