Ter inzage legging en MER windpark Bouwdokken geëindigd

612 531 Windpark Bouwdokken

Ter inzage legging en MER windpark Bouwdokken geëindigd

10 maart 2011

De ter inzage legging van het concept ontwerp bestemmingsplan en het MER Windpark Bouwdokken is op 23 februari geëindigd. Er zijn vier zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen worden verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan. Als het ontwerp bestemmingsplan is vastgesteld, zal ook deze gedurende zes weken ter inzage worden gelegd.