Raad van State doet uitspraak over beroep bezwaarmaker Deltapark Neeltje Jans

1024 417 Windpark Bouwdokken

Raad van State doet uitspraak over beroep bezwaarmaker Deltapark Neeltje Jans

23 november 2012

Op 21 november 2012 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het beroep van de enige bezwaarmaker Deltapark Neeltje Jans tegen het bestemmingsplan Neeltje Jans. In dit bestemmingsplan is de realisatie van Windpark Bouwdokken planologisch mogelijk gemaakt. De Raad van State heeft alle bezwaren van Deltapark Neeltje Jans tegen windpark Bouwdokken afgewezen, zodat het bestemmingsplan overeind is gebleven. Voor het herstel van een kleine technische fout op de digitale plankaart heeft de Raad van State de Gemeente Veere 12 weken de tijd gegeven om deze te herstellen en te publiceren.

Wij streven ernaar om dit samen met de Gemeente Veere op zorgvuldige wijze binnen de gestelde termijn te realiseren, waarna het bestemmingsplan op korte termijn onherroepelijk zal kunnen worden.