Regionale netbeheerder vermeld realisatie Bouwdokken

1024 693 Windpark Bouwdokken

Regionale netbeheerder vermeld realisatie Bouwdokken

20 december 2012

De regionale netbeheerder DELTA Netwerkbedrijf (DNWB) heeft in haar Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2012-2018 (p.106) de realisatie van Windpark Bouwdokken vermeld. DNWB geeft aan dat zij hiervoor onderstation Goes De Poel wil uitbreiden om het windpark vanaf 2014 aan te kunnen sluiten. Hiermee geeft DNWB gehoor aan haar wettelijke verplichting om deze uitbreiding tijdig uit te voeren zodat het windpark in 2014 kan worden aangesloten en elektriciteit aan het net kan leveren.