Vergunningen windpark Bouwdokken op Neeltje Jans blijven overeind

1024 417 Windpark Bouwdokken

Vergunningen windpark Bouwdokken op Neeltje Jans blijven overeind

5 december 2015

De waterwetvergunning en de omgevingsvergunning voor de realisatie van windpark Bouwdokken zijn op terechte gronden verleend, zo heeft de rechtbank te Breda geoordeeld.De rechter heeft zich volledig geschaard achter het standpunt van de Gemeente Veere en de Minister van Infrastructuur en Milieu in de zaak die door Deltapark Neeltje Jans tegen het windpark was aangespannen.

Pogingen van het Deltapark om twijfel te zaaien over het aantal windturbines dat zou zijn toegestaan volgens het bestemmingsplan, zijn niet geslaagd omdat in een door Deltapark eerder aangespannen procedure tegen het bestemmingsplan door de Raad van State uitspraak is gedaan dat op grond van het bestemmingsplan op de locatie van het windpark negen windturbines zijn toegestaan. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan in februari 2013 onherroepelijk geworden.

Ook de stelling van het Deltapark dat niet duidelijk is waar de windturbines geplaatst worden, is verworpen omdat in de vergunning de coördinaten van de windturbines opgenomen zijn. Ook alle overige beroepsgronden tegen de door de Gemeente Veere afgegeven omgevingsvergunning zijn ongegrond verklaard.

In het beroep tegen de watervergunning heeft Deltapark aangevoerd dat onderzoek uitgevoerd had moeten worden naar effecten op de scheepsradar van de rondvaartboot. Tijdens de hoorzitting is door Rijkswaterstaat als vertegenwoordiger van de Minister aangegeven dat geen onderzoek nodig is omdat er geen sprake is van een vaarweg: de wateren rond de bouwdokken van Neeltje Jans zijn verboden voor scheepvaart. In slechts enkele gevallen, zoals voor de rondvaartboot, is ontheffing van dit verbod verleend. Volgens de rechtbank heeft de Minister daarom terecht bepaald dat de vergunning verleend kon worden. Ook alle andere beroepsgronden die het Deltapark tegen de watervergunning voor het windpark heeft ingebracht, zijn ongegrond verklaard.

Beide vergunningen blijven door deze uitspraken overeind. Hiermee is de realisatie van het windpark en daarmee de productie van duurzame elektriciteit voor maximaal circa 55.000 huishoudens in Zeeland weer een stap dichterbij. Vergunninghouder Windpark OSK BV heeft altijd het vertrouwen gehad dat de beroepen afgewezen zouden worden, maar is desondanks erg blij met de uitspraken van de rechtbank Breda.