Werkzaamheden netaansluiting Windpark Bouwdokken

867 823 Windpark Bouwdokken

Werkzaamheden netaansluiting Windpark Bouwdokken

9 december 2016

E-Connection ontwikkelt Windpark Bouwdokken op de dammen van de voormalige Bouwdokhavens op de Neeltje Jans. Om de duurzame elektriciteit aan het landelijk net toe te voegen is er een kabelverbinding nodig. Vanaf het windpark gaat de duurzame elektriciteit straks via een ondergrondse hoogspanningskabel naar het bijna 30 km verderop gelegen hoogspanningsstation van TenneT in Goes-De Poel. Vanaf daar wordt de elektriciteit aan het landelijk net toegevoegd. De werkzaamheden zijn in november 2016 gestart.


Gefaseerde werkzaamheden kabelverbinding
De kabel komt volledig onder de grond te liggen en wordt grotendeels via ondergrondse boringen en voor een klein deel via gegraven sleuven aangelegd. De eerste werkzaamheden zijn begin november gestart in Kamperland. De kabel komt met name langs de parallelwegen te liggen, waardoor de N57 grotendeels ontlast blijft. De kabel kruist ook de Oosterscheldekering. De werkzaamheden die nodig zijn om de kabel in de voorbereide kabelgoot te leggen, vinden vooral in de nacht plaats. De werkzaamheden voeren we tussen november 2016 en september 2017 in fasen uit, zodat we rekening kunnen houden met het toeristenseizoen en het broedseizoen.

Impact voor fietsers en automobilisten
Uiteraard doen we er als E-Connection, samen met onze aannemers Joulz en Van Gelder, alles aan om de overlast van de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Tegelijkertijd is het van groot belang dat we zo veilig mogelijk werken. Werkzaamheden worden daarom met afzettingen afgeschermd. Als er in de berm gewerkt moet worden geldt er een snelheidsbeperking, ook als de werkzaamheden slechts op een deel van de weg plaatsvinden. Mocht het nodig zijn om wegen, fiets- of voetpaden tijdelijk af te sluiten dan wordt u de weg gewezen via omleidingsborden. Ook worden tijdelijke verkeersaanpassingen hier aangegeven.

Werkzaamheden in uw omgeving
De direct omwonenden informeren we kort voor aanvang van de werkzaamheden middels een brief. Ook alle scholen langs het tracé worden middels brieven geïnformeerd. De planning is te vinden op www.windparkbouwdokken.nl. Ook kunt u de bouw van het windpark en de aanleg van de netaansluiting volgen op twitter via @Bouwdokken.

Heeft u vragen?
Mochten er vragen zijn over de aanleg van de kabel dan kunt u contact opnemen met Andrea Bouhuys, omgevingsmanager Joulz via 06-2112 6843 (op werkdagen tussen 8.00 – 17.00 uur) of via e-mail andrea.bouhuys@joulz.nl of info@windparkbouwdokken.nl