Windpark Bouwdokken verrast door uitspraak kantonrechter ondanks onherroepelijke vergunningen en grondovereenkomst

1024 291 Windpark Bouwdokken

Windpark Bouwdokken verrast door negatieve uitspraak kantonrechter, ondanks onherroepelijke vergunningen en grondovereenkomst

19 januari 2017

In een civielrechtelijke procedure heeft de kantonrechter besloten dat De Staat toestemming moet onthouden aan Windpark Bouwdokken voor de bouw van 2 van de 9 geplande windturbines. Dat is verrassend, omdat het windpark na een zorgvuldige afweging en meerdere Raad van State procedures over onherroepelijke vergunningen (voor alle turbines), en grondovereenkomsten (voor 8 windturbines) beschikt. Om die reden is de bouw van 8 windturbines in september 2016 gestart.  

Oosterscheldekering is concentratielocatie voor windenergie
Momenteel is nog maar 6% van ons energieverbruik duurzaam en wil ons kabinet naar 14% in 2020. De Oosterscheldekering is door provincie Zeeland aangewezen als concentratielocatie van windenergie. Een logische keuze; het waait er hard, het is al een ‘kunstwerk’ en de dichtstbijzijnde bewoning zit op kilometers afstand. De Oosterscheldekering is daarmee een unieke combinatie van waterkering, windenergie, natuur, toerisme en educatie.

Zeeuwind is voor 25% eigenaar van Windpark Bouwdokken. Deze burgercoöperatie zet zich met ruim 2.000 leden in voor duurzame energie in Zeeland. Zij doen dit niet zozeer om een financieel gewin, maar met name om de belangrijke ontwikkeling van duurzame energie in Zeeland mogelijk te maken.

Windpark Bouwdokken houdt rekening met haar buurbedrijven
Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de windturbines in de directe omgeving worden opgemerkt, maar overlast door geluid, slagschaduw en mogelijke ijsafslag worden door technische voorzieningen op de geplande turbines voorkomen. Verder plannen wij onze bouwactiviteiten zo veel mogelijk om het toeristenseizoen heen. Mede hierdoor hebben we goede relaties met onze buurbedrijven. Daarbij spreken wij uitdrukkelijk tegen dat bezoekers van Delta Park Neeltje Jans onder de draaiende rotorbladen van turbines 8 en 9 zullen moeten lopen om het park of haar attracties te bereiken.

Duurzame energie is van groot belang bij het behouden van droge voeten
We betreuren het zeer dat het niet is gelukt om tot een goede samenwerking met Delta Park Neeltje Jans te komen. Duurzame energie is van groot belang bij het behouden van droge voeten in ons land. Zonder Deltawerken was er geen bezoekerscentrum en ook geen Deltapark Neeltje Jans geweest. Wij denken dat bezoekers van de Deltawerken het juist interessant vinden om een windturbine van dichtbij te zien. Of om de indrukwekkende transporten van onderdelen van de turbine en de installatiewerkzaamheden tijdens de bouw van dichtbij mee te maken. Onderzoek van het onafhankelijk adviesbureau voor toerisme ZKA Consultants laten zien dat Deltapark juist meer bezoekers kan trekken met deze windturbines in de buurt.

Zorgvuldige voorbereiding en onherroepelijke vergunningen
De voorbereiding voor het windpark is zeer zorgvuldig geweest. De bezwaren van Delta Park Neeltje Jans zijn al eerder in zienswijzen en in vier Raad van State procedures in 2012 en 2014 zorgvuldig bekeken en door de bestuursrechters weerlegd. Alle vergunningen die nodig zijn voor de bouw van het windpark zijn onherroepelijk. Daarom zijn wij met de voorbereidende werkzaamheden (fundaties) gestart sinds september 2016. De Staat is zowel vergunningverlener als grondeigenaar voor Windpark Bouwdokken. Ondanks het feit dat de kantonrechter eerder (evenals de hoogste bestuursrechter, de gemeente en planschadebureaus) concludeerde dat er geen schade is voor Delta Park Neeltje Jans door dit windpark, is de kantonrechter nu tot de conclusie gekomen dat 2 turbines het huurgenot aantasten. Op deze grond mag de Staat geen huurovereenkomst voor 2 turbines aangaan met Windpark Bouwdokken. Momenteel bestudeert de Staat de uitspraak en eventuele verdere stappen.

Het niet laten uitvoeren van 2 van de 9 turbines is niet alleen in het nadeel van Windpark Bouwdokken, maar ook voor de Zeeuwse investeerders via Zeeuwind en de Zeeuwse werkgelegenheid tijdens de bouw en het beheer van de windturbines. En nogmaals voor het behouden van droge voeten, hebben we naast waterkeringen ook juist duurzame energie nodig.