Windpark Bouwdokken mag bouw voltooien van rechter

1024 724 Windpark Bouwdokken

Windpark Bouwdokken mag bouw voltooien van rechter

15 juni 2017

De rechtbank in Utrecht heeft besloten dat Windpark Bouwdokken de bouw van haar vergunde windturbines mag voltooien. Het naastgelegen Delta Park Neeltje Jans probeerde in een civiel rechtelijke procedure de bouw van 2 van de 9 vergunde windturbines tegen te houden.  In een andere procedure had de kantonrechter in januari jl. bepaald dat de Staat 2 turbinelocaties aan Windpark Bouwdokken niet in gebruik mocht geven, vanwege aantasting van het huurgenot van Delta Park Neeltje Jans. Windpark Bouwdokken is blij met de recente uitspraak van de rechtbank in Utrecht en verwacht dat het Hof, in hoger beroep, de gronduitgifte door de Staat aan het Windpark wél zal toestaan. 

Uitspraak Rechtbank Utrecht
De meervoudige kamer van de Rechtbank in Utrecht stelt Delta Park Neeltje Jans nadrukkelijk in het ongelijk op alle aspecten van geluid, slagschaduw of veiligheid, waarvan Delta Park Neeltje Jans vindt dat dit onrechtmatige hinder oplevert. Bovendien geeft de rechter aan dat de bouw en overdraai van de turbines en haar rotorbladen niet plaatsvindt op grond welke exclusief in gebruik is door Delta Park Neeltje Jans. Ook in dat opzicht worden haar rechten niet aangetast, aldus de Rechtbank. De gehele uitspraak is hier in te zien.

Zorgvuldige voorbereiding gedurende meer dan 10 jaar
De voorbereiding voor het windpark is zeer zorgvuldig geweest en heeft ruim 10 jaar geduurd. De bezwaren van Delta Park Neeltje Jans zijn al eerder in zienswijzen, bezwaar en beroep in vier Raad van State procedures in 2010 en 2011 zorgvuldig bekeken en door de hoogste bestuursrechters weerlegd. Alle vergunningen die nodig zijn voor de bouw van het windpark zijn onherroepelijk. Daarom is de bouw van de fundaties gestart in september 2016.

Rekening houden met onze omgeving vinden we vanzelfsprekend

Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de windturbines in de directe omgeving meer of minder worden opgemerkt, maar overlast door geluid, slagschaduw en mogelijke ijs-afworp wordt door technische voorzieningen op de turbines voorkomen. We proberen waar mogelijk de bouw van het windpark positief te benutten voor onze buren en hebben prima relaties met onze andere buren. Verder wordt het windpark zoveel mogelijk buiten het broedseizoen en het toeristenseizoen gebouwd. Ook heien we niet om geluid en trillingen te voorkomen en kiezen we voor het boren van heipalen. En door delen van de Bouwdokken aantrekkelijker te maken voor vogelsoorten, hebben we zelfs meer ruimte voor de natuur gerealiseerd dan er voor de bouw was.

Rick Wasser, Directeur E-Connection Project BV: “We zijn blij dat de rechter aangeeft dat er geen sprake is van onrechtmatige hinder. Zowel E-Connection als Burgercoöperatie Zeeuwind hechten veel waarde aan een zorgvuldige inpassing, waarbij we rekening houden met onze omgeving. Zo heeft E-Connection inmiddels in goed overleg met alle partijen de afgelopen jaren al 4 andere windparken op of nabij de Oosterscheldekering gerealiseerd”. 

Gemiste kans: voor droge voeten hebben we Deltawerken en windenergie nodig
Duurzame energie is van groot belang bij het behouden van droge voeten in ons land. De Oosterscheldekering is door provincie Zeeland aangewezen als concentratielocatie van windenergie. Het is een unieke combinatie van waterkering, windenergie, toerisme, natuur en educatie. Met deze boodschap zou Delta Park Neeltje Jans juist meer bezoekers kunnen trekken.