Eerste windturbine Windpark Bouwdokken compleet

800 1024 Windpark Bouwdokken

Eerste windturbine Windpark Bouwdokken compleet

25 augustus 2017

Deze week is de eerste windturbine van Windpark Bouwdokken geïnstalleerd. Er is in totaal ruim 900 ton aan mastdelen, gondel en rotorbladen op de al eerder gereedgekomen fundering geplaatst. De windturbine heeft een tiphoogte (mast met rotorblad) van 162,5 m. Eén windturbine wekt voldoende elektriciteit op voor het verbruik van  zo’n 5.250 huishoudens. 

De eerste windturbine is compleet

Transporten van mastdelen via het water
Vanaf begin juli komen er transporten uit Zweden Landskrona met mastdelen via het water aan bij de nabijgelegen loswal aan de Noordland Binnenhaven op de Neeltje Jans. Per schip worden er 3 complete torens in delen vervoerd.

Gondels en rotorbladen komen via de weg
Met grote vrachtwagens komen de gondels in delen aan bij de voormontageplaats in het windpark. De rotorbladen worden in 2 delen gedurende de nacht vervoerd, om het verkeer niet te belasten. Op de voormontageplaats worden de 2 onderdelen van een rotorblad gemonteerd tot een compleet rotorblad met een lengte van 60 m.  Een complete gondel met rotorbladen weegt ongeveer hetzelfde als 500 personenauto’s.

Voormontage van de gondel

Indrukwekkend hijswerk van mastdelen, gondel en rotorbladen
Op de turbinelocatie worden de 5 losse torendelen over de omvormer en schakelkasten geïnstalleerd. Vanaf de voormontageplaats gaan de rotor en de gondel met een speciaal voertuig (SPMT) naar de juiste turbinelocatie. De gondel (het machinehuis) wordt op de toren geïnstalleerd. Vervolgens worden de generator en de hub geplaatst, waarmee de gondel compleet is. De 3 rotorbladen worden per stuk gehesen en aan de hub gemonteerd. Dit proces herhaalt zich voor de overige windturbines.

hijsen van een rotorblad

Open Dag bij de bouwplaats op 23 september
Op 23 september is iedereen van harte welkom om tussen 11.00 en 16.00 uur een kijkje op de bouwplaats te komen nemen. Bezoekers kunnen de onderdelen van een windturbine van dichtbij zien, te weten komen hoe er rekening gehouden wordt met de natuur en ook voor kinderen is er genoeg te doen. Graag vooraf aanmelden via info@windparkbouwdokken.nl

Windpark Bouwdokken wekt vanaf begin 2018 stroom op
In de komende maanden worden de turbines volledig gebouwd. Daarna zal het live testen en in gebruik nemen van de windturbines plaatsvinden. Het gehele park is naar verwachting begin 2018 operationeel.