Laatste windturbine Windpark Bouwdokken compleet

576 1024 Windpark Bouwdokken

Laatste windturbine Windpark Bouwdokken compleet

21 december 2017

Windpark Bouwdokken heeft een belangrijke mijlpaal in de bouw bereikt. Gisteren is de 7e windturbine compleet opgebouwd. De komende weken en maanden worden gebruikt om alle turbines aan te sluiten en te testen.  Begin 2018 levert het windpark voldoende duurzame stroom vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van 36.750 huishoudens.

Kabelverbinding 150kV van 28 km lang 

Afgelopen zomer hebben Joulz en Van Gelder de aanleg van de 28 km lange kabelverbinding opgeleverd. Deze ondergrondse hoogspanningskabel loopt vanaf het windpark tot het 28 km verderop gelegen transformatorstation van TenneT in Goes – de Poel.  Het merendeel van de kabelverbinding wordt aangelegd via open ontgravingen in zogeheten ‘sleuven’, op circa 1,0 meter diepte. Wegen en waterkeringen zijn gepasseerd middels gestuurde boringen (in totaal 8 km). Om de Oosterscheldekering te passeren is de 150 kV kabel in de kabelgoot van de Oosterscheldekering gelegd.

Transformatorstation Windpark Bouwdokken

Om de opgewekte elektriciteit van Windpark Bouwdokken zo efficiënt mogelijk te transporteren naar de aansluiting op het landelijk elektriciteitsnet van TenneT in Goes-De Poel, wordt de spanning in het transformatorstation in het windpark verhoogd naar 150.000 Volt. Het transformatorstation bevat onder andere de 20/150 kV transformator als een schakelinstallatie waarop de kabels van het windpark worden aangesloten.

Windturbines opgebouwd door Enercon 

Nadat GMB de bouw van de fundaties afgerond had en het broedseizoen voorbij was, is Enercon afgelopen zomer gestart met het aanvoeren van turbine-onderdelen via het water en de weg. De eerste complete windturbine was eind augustus een feit. Inmiddels staan er 7 complete windturbines en  is gestart met de testfase.