Windpark Bouwdokken officieel geopend

1024 743 Windpark Bouwdokken

Windpark Bouwdokken officieel geopend

10 april 2018

Vandaag is Windpark Bouwdokken officieel geopend door gedeputeerde Ben de Reu en wethouder Jaap Melse samen met de eigenaren Henk den Boon (E-Connection) en Teus Baars (Coöperatie Zeeuwind). De 7 Enercon turbines wekken een hoeveelheid energie op die vergelijkbaar is met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 37.500 huishoudens.

Indrukwekkend windturbines op een bijzondere locatie

Windpark Bouwdokken heeft 7 van de grootste turbines, die er op dit moment beschikbaar zijn voor wind-op-land. Om dit mogelijk te maken zijn er vele bouw- en installatiewerkzaamheden verricht. Om de stroom aan het landelijk elektriciteitsnet te leveren is er een 20/150 kV hoogspanningsstation in het windpark gebouwd. Tevens is er een bijna 30 km lange 150kV ondergrondse hoogspanningskabel aangelegd van de voormalige Bouwdokken tot aan het Tennet station in Goes. De windturbines zijn geplaatst op de relatief smalle dammen van de voormalige Bouwdokhavens.

De windturbines dragen bij aan het verduurzamen van Zeeland

Henk den Boon, directeur E-Connection: “Na een voorbereiding van 10 jaar zijn we na de zomer van 2016 met de bouw gestart. Ik ben er heel trots op dat het Windpark inmiddels duurzame stroom opwekt. Mede dankzij de samenwerking met onze hoofdaannemers Enercon, Joulz, GMB, de vele onderaannemers en andere bedrijven en organisaties is de bouw en de aanleg van de netaansluiting inmiddels een feit”. Ben de Reu, gedeputeerde Provincie Zeeland: “Met de opening van Windpark Bouwdokken staat er voor meer dan 400 MW aan windvermogen in onze provincie, waarmee we al aardig op weg zijn naar 570,5 MW in 2020. We zoeken hier vooral concentratielocaties voor zoals de Oosterscheldekering”.

Optimalisatie van windparken op de Oosterscheldekering

E-Connection heeft inmiddels het initiatief genomen om de concentratielocatie Oosterscheldekering verder te optimaliseren en ziet mogelijkheden voor nieuwe locaties en grotere windturbines. Hiermee verwacht E-Connection de nu reeds geïnstalleerde 80 MW uit te breiden tot ca. 125 MW in 2020.

Rekening houden met de natuur: visdiefvlot en hoogwatervluchtplaats

Windpark Bouwdokken ligt tussen twee natuurgebieden: de Voordelta en de Oosterschelde. Dankzij de samenwerking met Rijkswaterstaat en de natuurorganisaties houdt Windpark Bouwdokken zoveel mogelijk rekening met de natuur. Zo zijn delen van de Bouwdokhavens op een natuurlijke manier ingericht, waardoor deze interessanter worden voor bepaalde vogelsoorten. Het aangelegde visdiefvlot resulteerde in het tweede jaar al in bijna 100 broedende visdief-paartjes op Neeltje Jans. De hoogwatervluchtplaats wordt druk bezocht door o.a. de lepelaar, wulp en tureluur.

Tentoonstelling en lespakket over natuur en Windpark Bouwdokken

Windpark Bouwdokken en gemeente Veere willen het publiek graag betrekken bij het windpark. Daarom is er een tentoonstelling bij Terra Maris ingericht over wind, waarbij de relatie tussen natuur en windenergie centraal staat. De tentoonstelling gaat open op 24 april en blijft een jaar toegankelijk voor het publiek. Om scholen actief te betrekken bij windenergie is er een lespakket ontwikkeld voor groepen 6, 7 en 8. Via 3 lessen en een bezoek aan de tentoonstelling kunnen docenten aandacht besteden aan natuur en windenergie op de Bouwdokken. Het lespakket komt voor alle geïnteresseerde basisscholen beschikbaar vanaf 15 mei.   Jaap Melse, wethouder gemeente Veere: “Als gemeente vinden wij het belangrijk dat we goed met elkaar en met de aarde omgaan. Met Windpark Bouwdokken erbij wekken we in Veere net zoveel energie op als 52.000 huishoudens gemiddeld jaarlijks verbruiken. Naast waterkering en windenergie horen natuur, recreatie en educatie ook steeds meer bij Neeltje Jans. Daarom ben ik ook trots op het feit dat we samen met Windpark Bouwdokken een interactieve tentoonstelling bij Terra Maris en een lespakket hebben ontwikkeld”.