Verslag opening Windpark Bouwdokken

1024 683 Windpark Bouwdokken

Verslag Opening Windpark Bouwdokken

20 april 2018

Op 10 april hebben zo’n 130 gasten van natuurorganisaties, aannemers, overheden en diverse organisaties de opening van Windpark Bouwdokken bijgewoond. Een geslaagde dag waar we graag even op terugblikken.

Rondleiding door het windpark 

Onder begeleiding van deskundige gidsen konden bezoekers een rondleiding per bus maken door het windpark. Daar konden zij met eigen ogen aanschouwen dat de 7 windturbines duurzame energie opwekken. Naast Proef Zeeland is men uitgestapt om het belevingsstrandje en de getijdenpoelen te bekijken, waar educatie en recreatie mooi samengaan. Op de dammen van de voormalige Bouwdokken heeft men uitleg gekregen over de bouw van de windturbines en met eigen ogen het transformatorstation en de natuurmaatregelen (zoals het broedeiland en de hoogwatervluchtplaats) kunnen zien.

Interviews over de ontwikkeling en de bouw

Onder leiding van dagvoorzitter Maarten Bouwhuis zijn de eigenaren Teus Baars van Zeeuwind en Henk den Boon van E-Connection ondervraagd. Vervolgens zijn gedeputeerde Ben de Reu, wethouder Jaap Melse en Bert van Beveren van Rijkswaterstaat ondervraagd over het belang van Windpark Bouwdokken op deze bijzondere locatie. Daarna zijn Enercon, E-Connection, GMB en Joulz op geanimeerde wijze ondervraagd naar de bijzonderheden tijdens de bouw; zoals transport van grote windturbine onderdelen, kraanopstelplaatsen op smalle dijklichamen, aanleg van een dam, geboorde fundatiepalen en bijna 30 km ondergrondse netaansluiting, welke ook in de kabelgoot van de Oosterscheldekering ligt.

Natuurmaatregelen en educatie en recreatie 

Ook is er in de interviews uitgebreid stil gestaan bij het feit dat dit windpark tussen twee natuurgebieden is gebouwd. Door in overleg te gaan met natuurorganisaties is het lukt om rekening te houden met de natuur; zoals het visdiefvlot en de hoogwatervluchtplaats. Naast natuur, windenergie en waterkering wordt de Oosterscheldekering ook steeds belangrijker voor toerisme en educatie. Samen met gemeente Veere levert Windpark Bouwdokken daar ook een bijdrage aan via een tentoonstelling bij Terra Maris, een lespakket en een duurzame fietsroute en interactieve wandeling.

Van windenergie naar waterstof 

Joost Sandberg van Akzo Nobel verteld op welke innovatieve wijze de duurzame stroom van Windpark Bouwdokken gebruikt wordt door het consortium dat de stroom afneemt (Akzo Nobel, Google, Philips en DSM). Zo zet Akzo Nobel de stroom om in waterstof en bouwt men een fabriek om dit op een grootschalige wijze te gaan testen. De auto waarmee Joost gekomen is rijdt ook op waterstof en staat voor de deur.

Openingshandeling 

Wethouder Jaap Melse krijgt de sleutel van Windpark Bouwdokken uit handen van Henk den Boon en draait deze in het slot, waarna er een rode lamp gaat branden. Doordat beide heren samen met Bert van Beveren en Ben de Reu de rode knop indrukken springt deze op groen. Op dat moment start er een film waarbij de bijna 30 km lange ondergronds hoogspanningskabel versneld voorbij komt en stopt bij een draaiend windpark. Aansluitend heffen alle aanwezigen het glas en is het windpark officieel geopend.

Afsluiting 

Tijd om met elkaar na te praten over het belang van duurzame energie voor nu en in de toekomst en het gezamenlijk verrichte werk om Windpark Bouwdokken mogelijk te maken. Uiteraard onder het genot van heerlijke Zeeuwse drankjes en hapjes!