Aanleg fundaties

Tussen oktober 2016 en begin 2017 zijn acht van de negen fundaties voor Windpark Bouwdokken geïnstalleerd. De fundaties zijn geboord in plaats van geheid, zodat er geen sprake was van geluidsoverlast of trillingen voor de omgeving en de natuur. In onderstaand filmpje is te zien hoe het boren van een fundatiepaal in zijn werk gaat. Eerst wordt de boorbuis in de grond geschroefd, waarna de wapening erin wordt geplaatst. Vervolgens wordt de boorbuis volgestort met beton. Hierna wordt de buis teruggetrokken, waardoor de wapening en het beton als fundatiepaal in de grond achterblijven. Per fundering waren er 32 fundatiepalen nodig. In totaal was er per fundatie  95 ton betonstaal en 750 m3 beton nodig. Eind 2019 is het werk weer hervat voor het installeren van de laatste, 9e fundatie.

 

De fundatie in stappen

Voorboren
Plaatsen van wapening
Plaatsen van ankerkooi
Beton testen in het mobiele betonlab
Boren van de mantelbuis
Storten van beton voor de fundatiepaal
Storten van beton voor het fundament
Het fundament is gereed