Aanleg transformatorstation

Om de opgewekte elektriciteit van Windpark Bouwdokken zo efficiënt mogelijk te transporteren naar de aansluiting op het landelijk elektriciteitsnet van TenneT in Goes-De Poel, wordt de spanning in het transformatorstation in het windpark verhoogd naar 150.000 Volt.

Het transformatorstation bevat zowel de transformator als een schakelinstallatie waarop de kabels van het windpark worden aangesloten.

Storten van de fundering van het stationsgebouw.
Realisatie fundatiepoeren schakeltuin hoogspanningsstation.
Constructie-werkzaamheden schakeltuin hoogspanningsstation.
Voorbereidingen storten kelderwanden.
Installatie van de transformator.
Dummy Image