combined-shape     = booropstelling

rectangle-5-copy  = boren

rectangle-5  = graven

Om Windpark Bouwdokken aan te sluiten op het landelijke elektriciteitsnet is er een kabelverbinding nodig. Deze kabel loopt vanaf het windpark tot het bijna 30 km verderop gelegen transformatorstation van TenneT in Goes – de Poel. De aanleg van deze ondergrondse hoogspanningskabel start in het najaar van 2016 en zal medio 2017 gereed zijn.

De kabel komt volledig onder de grond te liggen. Een groot deel komt op een diepte van 10 tot 20 meter te liggen en wordt aangelegd via gestuurde boringen. Een ander deel wordt aangelegd via open ontgraving, in zogeheten ‘sleuven’, op circa 1,0 meter diepte. We doen er alles aan om, samen met onze hoofdaannemer Joulz, de overlast van de graaf- en boorwerkzaamheden tot een minimum te beperken.