Feiten en cijfers

Locatie:

Oosterscheldekering (gemeente Veere): de windturbines komen op de dijken rond de voormalige Bouwdokhavens op de Neeltje Jans.

Turbines:

9 vergunde turbines, voor 8 turbines is de bouw in september 2016 gestart.

Afmetingen:

Ashoogte 99 m, rotordiameter 127 m, tiphoogte 162,5 m

Capaciteit:

33,6 MW (8 windturbines Enercon E126 van 4,2 MW)

Productie:

128.000.000 kWh

Vermeden CO2 uitstoot:

ruim 87.000 ton CO2 per jaar

Elektriciteit voor:

42.000 huishoudens