Globale planning

Maart 2016:

Realisatie natuurmaatregelen

September 2016 tot januari 2017

Aanleg van funderingen en toegangswegen

November 2016 tot medio 2017:

Start van de aanleg van de netaansluiting van het windpark. (Vanaf het windpark wordt de geproduceerde duurzame elektriciteit via een ondergrondse hoogspanningskabel naar het bijna 30 km verderop gelegen hoogspanningsstation van TenneT in Goes-De Poel vervoerd, waar zij aan het landelijk net wordt toegevoegd).

Januari tot maart 2017

Aanleg parkbekabeling

Vanaf juni 2017:

Transport eerste windturbine

Vanaf medio 2017:

Voormontage windturbines

Medio 2017 tot maart 2018:

Installatie en hijsen van de windturbines

Voorjaar 2018:

Testfase en operationeel windpark