Locatie

Windpark Bouwdokken is gebouwd op de dammen van de voormalige Bouwdokhavens op de Neeltje Jans. Binnen de Oosterscheldekering biedt deze locatie voldoende ruimte om grote turbines, natuur en recreatie te combineren. Bovendien biedt deze locatie de mogelijkheid tot een logische ruimtelijke en landschappelijke inpassing.

De Provincie Zeeland heeft gekozen voor grootschalige industriegebieden en grote infrastructurele werken als concentratiegebieden voor het opwekken van windenergie. Om die reden is de Oosterscheldekering door de Provincie Zeeland in haar Omgevingsplan Zeeland aangewezen als concentratiegebied.