Partners

Joulz Energy Solutions realiseert samen met Delta Infra de aansluiting van Windpark Bouwdokken op het landelijk elektriciteitsnet.

 

Delta Infra realiseert samen met Joulz Energy Solutions de aansluiting van Windpark Bouwdokken op het landelijk elektriciteitsnet.

 

Enercon levert, installeert en onderhoudt de turbines. Ook legt zij de parkbekabeling aan.

Zeeuwind werkt aan duurzaam Zeeland. Als burgercoöperatie met 2.000 leden zetten wij ons in voor het ontwikkelen en beheren van locaties voor duurzame energieproductie in de provincie Zeeland. Van windenergie, zonneparken en getijdenenergie tot aan energieopslag.

GMB Civiel realiseert de civiele werken, zoals de fundaties en toegangswegen.