Vergunningen

Windpark Bouwdokken beschikt over alle vergunningen die nodig zijn om het windpark te bouwen en te exploiteren. Alle vergunningen zijn inmiddels onherroepelijk.

  • Omgevingsvergunning, Gemeente Veere
  • Watervergunning, Rijkswaterstaat
  • Natuurbeschermingswetvergunning, Provincie Zeeland

Om goed met de unieke natuurwaarden van het gebied om te gaan, en tevens aan de bepalingen uit de Flora- en faunawet te voldoen, is er een Ecologisch Werkprotocol opgesteld. Hierin zijn gedragsregels opgenomen, waaraan aannemers zich tijdens de bouwwerkzaamheden moeten houden om mogelijke negatieve effecten op de natuur te voorkomen.