Hoe werkt een windturbine van Windpark Bouwdokken?

Wind zorgt voor draaiende bladen

De generator wordt aangedreven en wekt stroom op.

De stroom gaat door de mast via een kabel naar het transformatorstation, waar de spanning verhoogd wordt naar 150.000 Volt om de energie zo efficiënt mogelijk te transporteren.

Vanaf het transformatorstation gaat er een bijna 30 km lange kabel naar het hoogspanningsstation van TenneT in Goes – De Poel.

Vanaf dit station gaat de stroom naar het landelijk elektriciteitsnet.

Vervolgens wordt de stroom geleverd aan bedrijven, woningen etc.

Waarom windenergie?

Op dit moment is van onze totale energieproductie ongeveer 6% duurzaam. De kabinetsdoelstelling is echter 14% duurzame energie in 2020. Dat betekent dat we van alle beschikbare duurzame energiebronnen gebruik moeten maken, dus zowel wind, zon, water, aardwarmte en biomassa. Op dit moment is windenergie voor Nederland, als land waar het veel en hard waait, de meest efficiënte en goedkoopste vorm van duurzame energie.

Provincie Zeeland wil 570,5 MW windenergie realiseren voor 2020. De gemeente Veere draagt hier substantieel aan bij, door Windpark Bouwdokken en andere windparken op en bij de Oosterscheldekering. De Oosterscheldekering is aangewezen als concentratielocatie en draagt, inclusief Windpark Bouwdokken, in totaal 90 MW bij aan de Provinciedoelstelling.

De Oosterscheldekering laat zien dat waterkering, windenergie, natuur en recreatie goed kunnen samengaan, mits er constructief overleg is tussen alle partijen!

Hoe werkt een windturbine van Windpark Bouwdokken?

  1. Wind zorgt voor draaiende bladen.
  2. De generator (in de gondel) wordt aangedreven en wekt stroom op.
  3. De stroom gaat door de mast via een kabel naar het transformatorstation (in het windpark), waar de spanning verhoogd wordt naar 150.000 Volt om de energie zo efficiënt mogelijk te transporteren.
  4. Vanaf het transformatorstation gaat er een bijna 30 km lange kabel naar het hoogspanningsstation van TenneT in Goes – De Poel.
  5. Vanaf dit station gaat de stroom naar het landelijk elektriciteitsnet.
  6. Vervolgens wordt de stroom geleverd aan bedrijven, woningen etc.

Waarom windenergie?

Op dit moment is van onze totale energieproductie ongeveer 6% duurzaam. De kabinetsdoelstelling is echter 14% duurzame energie in 2020. Dat betekent dat we van alle beschikbare duurzame energiebronnen gebruik moeten maken, dus zowel wind, zon, water, aardwarmte en biomassa. Op dit moment is windenergie voor Nederland, als land waar het veel en hard waait, de meest efficiënte en goedkoopste vorm van duurzame energie.

Provincie Zeeland wil 570,5 MW windenergie realiseren voor 2020. De gemeente Veere draagt hier substantieel aan bij, door Windpark Bouwdokken en andere windparken op en bij de Oosterscheldekering. De Oosterscheldekering is aangewezen als concentratielocatie en draagt, inclusief Windpark Bouwdokken, in totaal 90 MW bij aan de Provinciedoelstelling.

De Oosterscheldekering laat zien dat waterkering, windenergie, natuur en recreatie goed kunnen samengaan, mits er constructief overleg is tussen alle partijen!